Kære medlem af tennisklubben!

Vi vil gerne takke dig for året som gik, og vi ser frem til at ses på det røde grus igen i 2022.

Inden da skal vi afholde årets generalforsamling, hvor vi bl.a. fremlægger klubbens regnskab, hører formandens beretning og diskuterer evt. forslag fra medlemmerne.Hvis du gerne vil indtræde i bestyrelsen, eller har punkter som du ønsker diskuteret, så ret henvendelse til os. Vi kan altid bruge nye ildsjæle i vores tennisklub. Måske du vil være med til at prøve at få padelbane i Gadevang? Eller blive klubmester i skumtennis? Generalforsamlingen afholdes d. 23.2. 2022 kl. 20 i klubhuset.

Til den kommende sæson skal vi for eksempel have købt en ny boldmaskine, som vi håber at kunne vise frem til standerhejsning den 23. april. Vi regner også med at køre videre med drop in tennis arrangement ud over den sædvanlige træning.

Godt nytår fra Gadevang Tennisklub
info@gadevangtennisklub.dk
Facebook gruppe