Banepleje - fejning - vanding:

 

Gode baner er til glæde for alle, og disses høje kvalitet er en forudsætning for at få det optimale ud af spillet. Derfor skal de vedligeholdes efter hvert spil. 

 

For at banerne skal holde sig så gode som muligt gennem sæsonen, er der opstillet nogle simple

ordensregler, som medlemmerne skal følge:

 

  1. Spil kun med tennissko.
  2. Spil aldrig på en tør bane (banen bliver løs). Vand om nødvendigt.
  3. Spil aldrig på en meget våd bane. Banen bliver hullet og ujævn og næsten umulig at reparere (hvis der står vand, må det kun fjernes med svampe).
  4. Udjævn eventuelle huller i banen med det samme. Skrab hullet sammen med foden og tryk det fast.
  5. Udjævn banen efter spillet. Fej derefter med den brede kost og derefter fejes linierne med en liniefejer - fej både single- og doublelinier.
  6. Sæt redskaberne på plads - ryd op efter dig.

 

Sådan fejer man baner i Gadevang Tennisklub

Banerne fejes så gruset bliver på banerne. Start i yderkanten af banen og fej rundt på den ene halvdel, indtil du og kosten er inde på midten af banehalvdelen. Fortsæt derfra videre ud over sidelinjen - se instruksen på skiltene som hænger ved banerne. 

Linjerne fejes og banen vandes.


Vandingsanlægget

Vandingsanlægget kan betjenes manuelt fra betjeningsboksen i skuret ved klubhuset. 

Den enkelte bane kan vandes separat (max. 1-2 minutter).

Vejledning til brug af vandingsanlægget findes ved betjeningsboksen i skuret ved klubhuset. 

Du kan også vælge at benytte slangerne som ligger på banen.

 

Hvis du er i tvivl om, hvordan banerne skal passes, opstår der et akut  problem er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Husk! God banepleje gavner os alle